Samling: Viktorianske Drivhus

Tilføyelsen av støpte aluminiumsspandrelser både ved takfoten og mønet styrker drivhuset betydelig, og den ekstra høyden som skapes av den mer tradisjonelle 45 graders takvinkelen gir mer luft i drivhuset, samt mer plass til prøveplanter. Det sies også at den 45 graders takvinkelen er bedre for lysgjennomtrengning.

Robinsons Viktorianske Drivhus